Käyttöehdot

  • Teematuotanto Oy myy tekstien ja kuvien kertakäyttöisiä julkaisuoikeuksia. Tekstin ja kuvan/kuvien oikeudet eivät siirry asiakkaalle oston yhteydessä.
  • Yksi osto antaa asiakkaalle oikeuden julkaista ostamansa tekstin ja mahdollisen kuvan/kuvat yhden kerran yhdessä printtilehdessä ja saman julkaisun verkkoversiossa. Julkaisusta esimerkiksi samaan konserniin kuuluvissa, useammissa printtilehdissä tai niiden verkkoversioissa sovitaan erikseen.
  • Asiakkaalla ei ole lupaa linkittää mitään Teematuotanto Oy:n tai sen alihankkijoiden tuottamaa materiaalia eteenpäin omalta verkkosivultaan muille verkkoalustoille tai julkaisujärjestelmiin.
  • Teematuotanto Oy myöntää asiakkaalle välittömän pääsyn asiakkaan ostamiin tuotteisiin maksun/laskutuksen/kassatapahtuman jälkeen. Digitaalisten tuotteiden kaupan periaatteiden mukaisesti asiakkaalla ei ole harkinta-aikaa, jonka puitteissa kaupan voisi perua.
  • Teematuotanto Oy:n vastuu virheellisen tuotteen julkaisusta asiakkaalle tai muille tahoille mahdollisesti aiheutuviin suoriin tai välillisiin kustannuksiin rajoittuu asiakkaan virheellisestä tuotteesta Teematuotanto Oy:lle maksamaan hintaan. Teematuotanto Oy ei vastaa kaikkien tuotteiden soveltumisesta kaikkiin asiakkaan käyttötarkoituksiin.
  • Kaikki Teematuotanto Oy:n verkkokaupassa voi muuttua. Verkkokauppaa tai sen osia voidaan kehittää, muuttaa, poistaa tai julkaista ilman ennakkovaroitusta. Muutokset voivat aiheuttaa verkkokaupan käyttäjiin kohdistuvien teknisten vaatimusten muutoksia.
  • Mikäli asiakas toimittaa Teematuotanto Oy:lle tai sen edustajille ideoita tai ehdotuksia uusista juttuaiheista, teemoista tai muista sisältötyypeistä, jotka Teematuotanto Oy toteuttaa, luovuttaa asiakas samalla Teematuotanto Oy:lle veloituksettoman omistus-, käyttö- ja luovutusoikeuden Teematuotanto Oy:n asiakkaan ideoiden tai ehdotusten perusteella tuottamaan materiaaliin, jollei kirjallisesti toisin sovita. Teematuotanto Oy:llä on rajaamaton oikeus toteuttaa, muuntaa, edelleenkehittää sekä edelleenluovuttaa näin syntynyttä teksti- ja kuvasisältöä.
  • Kirjautumalla Teematuotanto Oy:n verkkokauppaan ja ostamalla tuotteita Teematuotanto Oy:n verkkokaupasta asiakas vahvistaa ymmärtävänsä yllä olevat käyttöehdot ja sitoutuvansa käyttöehtoihin. Käyttöehtojen rikkominen johtaa asiakkaan käyttäjätilin määräaikaiseen tai pysyvään sulkemiseen.

Teematuotanto Oy:llä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Tekijänoikeudet © Teematuotanto 2015. Kaikki oikeudet pidätetään.